LÀM THEO CÁC BƯỚC ĐỂ LẤY LINK

Ghi chú
Vị trí của từ khóa là ở top: Google !

💥 Xem video hướng dẫn cách lấy mã

Bước 1: Mở tab mới, truy cập Google.com

Bước 2: Hãy nhớ từ khóa trong ô dưới đây rồi tìm.
CHE

Tự viết

Bước 3: Dán từ khóa đã Copy vào tìm kiếm Google

Tìm rồi bấm vào kết quả giống hình dưới

Bitcoin

Google tìm kiếm
(Trang 1 không thấy thì tìm qua trang 2 nhé)

Bước 4: Cuộn chậm từ trên xuống tìm nút như hình bên dưới và sau đó click vào. Lưu ý: Mỗi nhiệm vụ có thể có các nút khác nhau, cho nên cần nhìn nút mẫu ở dưới đây để tìm cho đúng nút lấy mã.

logo
LẤY MÃ


Bước 5: Sao chép mã hiện ra và nhập vào ô bên dưới để lấy link.

Lưu ý: Có 1 số web bắt xác minh robot nếu bạn vào đúng mà không thấy nút lấy mã hãy bấm quay lại google rồi vào lại 1 lần nữa sẽ thấy nút


Video hướng dẫn lấy mã !